De Sierk in groep bezoeken tijdens corona

Schoolreizen: We verlagen onze capaciteit naar 150 kinderen per dag in september en oktober 2020. Juffen dragen een mondmasker wanneer ze rondstappen in het park. Als juffen tot eenzelfde bubbel behoren, mogen de mondmaskers uit op onze terrassen. Elke schoolgroep krijgt een aparte ruimte om te eten en te drinken. Toiletbezoek wordt gescheiden van de ruimte om handen te wassen. Elke schoolgroep krijgt een eigen handdoek en een extra pompje ontsmettingsgel. De vuile handdoek kan gedurende het bezoek zo vaak als men wil ingeruild worden voor een verse. Alle speelhoeken zijn open. De speelhoeken die klein los speelgoed bevatten, worden enkel betreden door de kinderen. Aan het einde van de dag worden alle tafels ontsmet. 

Andere groepen: Jullie kunnen in september en oktober 2020 in De Sierk terecht op woensdagnamiddag, zaterdag en zondag, mits vooraf reserveren. Op die momenten is het park ook toegankelijk voor gezinnen. De capaciteit is tot eind 2020 verlaagd naar maximum 150 personen per shift. Alle begeleiders dragen een mondmasker om rond te stappen in het park. Wanneer de begeleiding gaat zitten, mogen zij al naargelang of zij tot elkaars bubbel behoren, hun mondmasker uit doen. Afspraken omtrent toilet, handen wassen, handgel en speelgoed zijn dezelfde als hierboven genoemd bij schoolreizen. 

Heb je toch twijfels, vragen of onzekerheden, bel of mail ons. Samen zoeken we naar een oplossing om jullie Sierkbezoek mogelijk te maken op een leuke en veilige manier. 

picknick

Wie

Schoolreizen: We laten schoolreizen toe voor kleuters en kinderen tot en met het 2 de leerjaar.
Andere groepen: Andere groepen met gemengde leeftijden kunnen hier ook terecht. We vragen de oudere kinderen om hun spel aan te passen aan dat van de jongere.

Wanneer

Schoolreizen: Je kan op schoolreis naar De Sierk vanaf 2 weken voor de paasvakantie tot de herfstvakantie. Eind maart, april, mei en juni kan dit op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag. In september en oktober kan dit op donderdag en vrijdag. 
Andere groepen: Andere groepen kunnen tijdens de paasvakantie, herfstvakantie en zomervakantie elke dag bij ons terecht.

Prijs

  • Als je komt voor een hele dag, kan je toekomen vanaf 9u en vertrekken ten laatste om 17u en kost dit 10 euro per kind.
  • Als je komt voor een halve dag, dan kies je tussen voormiddag (van 9u tot 13u) of namiddag (van 13u tot 17u) en kost dit 8 euro per kind.
  • Schoolreizen: Leerkrachten komen gratis binnen.
  • Andere groepen: Per 15 kinderen komt 1 begeleider gratis binnen.

Reserveren

Voor grote groepen ben je er best snel bij!

 

  • Wij houden de maximumcapaciteit van het park nauwlettend in het oog en overschrijden die nooit. Daarom is het van belang het juiste aantal kinderen door te geven. Wij houden er bij de facturatie rekening mee dat 1 op 10 kinderen kan afwezig zijn. De andere gereserveerde plekjes zullen gefactureerd worden.
  • Voor je je aanvraag doet, kan je bij 'Contact en Reservaties' onze agenda raadplegen en ontdekken of er nog plaats is op de dag waarop jullie willen komen.
  • Schoolreizen: Er kunnen maximum 230 kinderen per dag op schoolreis komen. Nu door corona is beslist tot eind 2020 maximum 150 kinderen toe te laten. 
  • Andere groepen: Elke dag kunnen 100 kinderen naar De Sierk komen met een groep. De rest van de plek reserveren we voor gezinnen.

Bezoek je De Sierk voor de eerste keer in groep? Op deze pagina vind je meer uitleg over hoe de dag zal verlopen.